Els nostres

Serveis

Més de 40 anys al seu costat

ASSESSORIA

Fiscal i tributària

A Berruezo-Tenas assessorem i gestionem els impostos a nivell particular i d’empresa amb un tracte directe i sempre buscant la millor opció. Ens anticipem al tancament del període i busquem les alternatives més favorables pel nostre client.

Serveis de l’empresa que oferim
 • Càlcul i confecció IVA.
 • Càlcul i confecció IRPF.
 • Assessorament empreses individuals per escollir el sistema de tributació que millor s’adapti a l’empresa, sistema d’estimació directa o per mòduls.
 • Càlcul i confecció Impost de Societats per empreses, fundacions i associacions.
 • Presentació dels Comptes Anuals per a societats i fundacions.
 • Declaracions intracomunitàries (ROI).
 • Presentació Intrastat.
 • Tramitació de la inscripció a l’EORI.
 • Tramitació de les factures i llibres comptables a través del sistema SII.
 • Planificació i anàlisi dels resultats.
 • Estudi de balanços i viabilitat de l’empresa.
 • Creació d’empreses: Societats mercantils, societats civils, comunitats de béns, cooperatives, autònoms, associacions i fundacions.
 • Representació, presentació i tramitació en requeriments i inspeccions d’Hisenda i altres organismes oficials.
 • Impost sobre la Renda de No Residents.
 • Finestreta única
Gestoria Berruezo Tenas - La Garriga
Gestoria Berruezo Tenas - La Garriga

ASSESSORIA

Fiscal i tributària de figures no habituals

Els més de quaranta anys d’experiència en el món de l’assessoria, ens han permès està especialitzats també en les figures tributàries menys habituals.

Aquestes són les Fundacions, associacions, clubs esportius, règim d’artistes i orquestres i grups teatrals.

Fiscalitat i tributació de criptomonedes i productes financers de qualsevol índole.

A més a més, constituïm i gestionem empreses amb domicili a l’Estat amb capital estranger.

Estem especialitzats en:
 • Societats mercantils, entitats sense personalitat jurídica i autònoms.
 • Fundacions i associacions. Entitats parcialment exemptes.
 • Regim d’artistes; orquestres, companyies de teatre i grups de música.
 • Monedes virtuals (criptomonedes), i sistemes d’estalvi i pagaments atípics.
 • Conctitució de societats amb capital estranger. 
 • Assessorament a nous residents, persones que tenen previst deixar de ser residents a l’Estat i desplaçats.
 • Model 030 per canvi de residència fiscal.
 • Model 720 per informar dels béns a l’estranger.
 • Tamitació IVA Unió Europea, a través de la Finestreta Única. 

ASSESSORIA

Comptable i Financera

A Berruezo-Tenas volem estar al costat de les empreses i les persones. Som l’assessoria de confiança la qual poder comptar sempre que es necessiti, tant per la seva empresa, com també per vostè i la seva família.

Avui més que mai, cal portar una comptabilitat acurada per tal de saber exactament els resultats de l’empresa i, sobretot, com es distribueixen les despeses per intentar reduir-les el màxim possible i obtenir beneficis.

Des de Berruezo-Tenas oferim la possibilitat de tenir aquell professional de confiança amb qui buscar l’acompanyament i assessorament.

Serveis de l’empresa que oferim
 • Assessorament comptable personalitzat a les necessitats de l’empresa, associació o fundació.
 • Comptabilització segons Pla General Comptable, societats i grans empreses. Ens desplacem a l’oficina dels nostres clients que fan la comptabilitat o recollim totes les factures i documentació necessària per tal de realitzar-la a la nostra assessoria.
 • Comptabilitat simplificada petites i mitjanes empreses: Llibres d’ingressos i despeses, IVA repercutit i suportat.
 • Taules d’amortització.
 • Confecció de balanços.
 • Confecció de la memòria i Comptes Anuals.
 • Llibres mercantils.
 • Gestió presentació al Registre Mercantil de llibres i comptes anuals societats.
 • Anàlisi de la situació financera de l’empresa per poder obtenir la màxima rendibilitat.
 • Assessorament en les diferents alternatives bancàries de finançament i gestió de cobrament per minimitzar els costos.
 • Estudi d’inversió del patrimoni personal i familiar.
 • Plans de tresoreria per gestionar el crèdit.
 • Anàlisi i control pressupostari.
Gestoria Berruezo Tenas - La Garriga
Gestoria Berruezo Tenas - La Garriga

ASSESSORIA

Laboral

En l’assessorament laboral la nostra tasca va destinada a informar en tot moment de la normativa laboral vigent, a assessorar en la gestió  i contractació de personal, sistema de bonificacions de la Seguretat Social , incentius per a la contractació, elaboració de nòmines i Seguretat Social, acomiadaments, etc.

Gestions i serveis que oferim
 • Altes d’empreses  a la Seguretat Social.
 • Altes, baixes i liquidacions de treballadors.
 • Gestió de nòmines i Seguretat Social.
 • Especialització també en el Règim d’Artistes, persones empleades de la llar i amb treballadors no residents. 
 • Contractes de treball.
 • Aplicació de convenis.
 • Càlcul de salaris i costos laborals.
 • Capitalització de l’atur.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERTOS i EROS)
 • Altes, baixes i modificacions d’autònoms. Autònoms dependents.
 • Càlcul de pensions.
 • Tramitació de prestacions i pensions: Incapacitat temporal, fills a càrrec, pensions de jubilació, invalidesa, viduïtat i orfandat, maternitat i paternitat, etc.
 • Assistència i assessorament en les Inspeccions de Treball i Seguretat Social.
 • Assistència a conciliacions i Jutjats del Social.
 • Estrangeria: tramitació de permisos de residència i/o treball, renovacions, reagrupació familiar, etc.

ASSESSORIA

Jurídica

Tant si ets empresa com particular, tindràs la tranquil·litat de comptar amb un equip de professionals propers i amb una àmplia experiència en l’àmbit jurídic.

Dret de família
 • Tramitació de separacions i divorcis de mutu acord. Redacció de conveni regulador. Divorci Express.
 • Procediments de guarda i custòdia. Parelles de fet.
 • Procediments de modificació de mesures. Disminució de pensió d’aliments, canvi de custòdia.
 • Reclamació i impugnació de la filiació. Incapacitats.
 • Tramitació d’adopcions. Liquidació règim econòmic matrimonial.
 • Execució de sentències per impagament d’aliments. Embargament de béns i salaris.
 • Nul·litats canòniques.
 • Conflictes de pàtria potestat.
Dret civil i mercantil
 • Contractació civil i mercantil.
 • Conflictes societaris.
 • Accidents de trànsit.
 • Responsabilitat contractual.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Processos d’execució de sentències.
 • Judicis executius i judicis hipotecaris.
 • Mesures cautelars.
 • Procediments monitori i canviari.
 • Arrendaments.
 • Responsabilitat mèdica.
 • Dret successori.
 • Dret bancari.
 • Participacions preferents i subordinades.
 • Clàusules sòl en hipoteques.
 • Entregues a compte en concepte de vivenda.
 • Cobertura de tipus d’interès o SWAPS.
Dret penal

Ens personem com a defensa o acusació particular en qualsevol procediment:

 • Redacció de denúncies i querelles exercint l’acusació particular.
 • Assistència al denunciat o detingut en dependències policials i als jutjats.
 • Defensa penal en tot tipus de procediments penals.
 • Acompanyament i celebració de judicis de faltes.
 • Celebració de judicis ràpids, delictes d’alcoholèmia i contra la seguretat del trànsit.
 • Judicis contra menors d’edat.
 • Especialitzats en assumptes de violència domèstica, sol·licitud d’ordres de protecció a la víctima, denúncies i querelles per abandonament de família, impagament d’aliments.
 • Dret penitenciari. Assistència a l’intern en els Centres Penitenciaris. Petició de permisos i beneficis penitenciaris. Tercer grau.
 • Defensa de membres de cossos policials i de vigilants de seguretat privada.
Dret administratiu
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en els àmbits de la salut, per l’execució d’obra pública, etc.
 • Assistència jurídica a expedients sancionadors incoats per l’administració estatal, autonòmica o local en qualsevol matèria.
 • Arbitratge i mediació en matèria de consum, energia (elèctrica i gas), bancs i assegurances.
 • Recursos administratius i contenciosos administratius en tot tipus de procediment, inclòs procediment especial de protecció de drets fonamentals.
 • Recursos i reclamacions econòmic-administratives davant l’administració tributària.
 • Regularització registral i assessorament jurídic en les relacions amb les administracions públiques a associacions i fundacions.
 • Llicències i permisos administratius.
Dret d'estrangeria

Tramitem qualsevol tipologia de permís de residència o treball a l’Estat Espanyol:

 • Reagrupació familiar.
 • Permís de treball i residència.
 • Arrelament.
 • Nacionalitat.
Gestoria Berruezo Tenas - La Garriga
Gestoria Berruezo Tenas - La Garriga

DECLARACIONS DE

Renda

BerruezoTenas assessorem en el tràmit anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de Patrimoni, calculant la millor opció, tenint en compte desgravacions, compravenda d’habitatges, lloguers, plans de pensions, etc.

Gestions i serveis que oferim
 • Declaracions de renda individuals i/o conjuntes.
 • Simulació avançada de la Renda abans d’acabar l’any.
 • Declaracions complementàries i rectificatives.
 • Requeriments d’Hisenda.
 • Declaracions de Patrimoni.
 • Declaracions de No Residents.
 • També especialitzats en l’aplicació de l’article 7.p de la Llei de l’IRPF, per treballadors que viatgen habitualment.  
 • Tributació a la Renda de les criptomonedes.
 • Tributació a la Renda de productes financers a l’estranger. 

altres gestions

Altres serveis que oferim als nostres clients.

9

Gestions de trànsit

Canvis de titularitat de vehicles, altes i baixes, renovació i duplicats de carnets de conduir, canvi de domicili, distintiu energètic, duplicats de permís circulació i fitxa tècnica.

9

Contractes

Contractes de préstec, de lloguer, tramitació de fiances i avalloguer.

9

Negocis

Tramitació de permisos d’obertura de negocis.

9

Herències. Donacions i successions

Assessorament en donacions i successions.

Demani preu per la seva assegurança !

Contacta amb nosaltres

12 + 1 =

On som

C/ Calàbria, 17, baixos
08530 · La Garriga (Barcelona)

Telèfon

93 860 50 43 · Fax 93 871 79 76

Correu electrònic

bt@berruezotenas.cat

INFORMACIÓ BÀSICA
Responsable: ROSA TENAS I RODRIGUEZ · 35011152T | Finalitat: Recollim aquestes dades per a poder respondre a les consultes, dubtes o sol·licituds de pressupost de forma correcta. Guardarem les seves dades durant 4 anys. | Destinatari:  ROSA TENAS I RODRIGUEZ Guardarà les dades obtingudes d’aquest formulari per a futures comunicacions. | Les seves dades no seran transmeses a tercers. Consulti la nostra Política de privacitat completa.

Avís legal i Política de Privacitat · Política de Cookies

Copyright © 2019. Tots els drets reservats.
ROSA TENAS RODRÍGUEZ

Disseny web SINK IN 360 STUDIO